แบบคำร้อง สำหรับนักศึกษา

คลิก Download ที่ชื่อไฟล์
FileFile size
Download this file (4. แบบคำร้องขอลาพักการศึกษา - รักษาสภาพ และขอกลับเข้าศึกษา.pdf)4. แบบคำร้องขอลาพักการศึกษา - รักษาสภาพ และขอกลับเข้าศึกษา.pdf131 Kb
Download this file (บันทึกรับเงินค่าสินไหมทดแทน.pdf)บันทึกรับเงินค่าสินไหมทดแทน.pdf74 Kb
Download this file (แบบคำขอหนังสือรับรอง-ความประพฤติ.pdf)แบบคำขอหนังสือรับรอง-ความประพฤติ.pdf168 Kb
Download this file (แบบคำร้อง-ขอสำเร็จการศึกษา.pdf)แบบคำร้อง-ขอสำเร็จการศึกษา.pdf135 Kb
Download this file (แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต.pdf)แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต.pdf123 Kb
Download this file (แบบคำร้องขอผ่อนผันชำระเงิน.pdf)แบบคำร้องขอผ่อนผันชำระเงิน.pdf119 Kb
Download this file (แบบคำร้องขอยกเว้นการเรียนรายวิชา.pdf)แบบคำร้องขอยกเว้นการเรียนรายวิชา.pdf117 Kb
Download this file (แบบคำร้องขอลงทะเบียน-ชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า.pdf)แบบคำร้องขอลงทะเบียน-ชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า.pdf105 Kb
Download this file (แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ (Regrade).pdf)แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ (Regrade).pdf109 Kb
Download this file (แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนแทนรายวิชาที่มีค่าคะแนน 0.pdf)แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนแทนรายวิชาที่มีค่าคะแนน 0.pdf109 Kb
Download this file (แบบคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา.pdf)แบบคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา.pdf118 Kb
Download this file (แบบคำร้องขออนุญาตสอบนอกตารางสอบ.pdf)แบบคำร้องขออนุญาตสอบนอกตารางสอบ.pdf103 Kb
Download this file (แบบคำร้องขอเทียบโอนผลการศึกษา.pdf)แบบคำร้องขอเทียบโอนผลการศึกษา.pdf127 Kb
Download this file (แบบคำร้องขอเพิ่ม - ถอนวิชาเรียน.pdf)แบบคำร้องขอเพิ่ม - ถอนวิชาเรียน.pdf128 Kb
Download this file (แบบคำร้องขอแก้ระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (ม.ส.).pdf)แบบคำร้องขอแก้ระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (ม.ส.).pdf108 Kb
Download this file (แบบคำร้องขอโอนผลการศึกษา.pdf)แบบคำร้องขอโอนผลการศึกษา.pdf124 Kb
Download this file (แบบคำร้องทั่วไป-2566.pdf)แบบคำร้องทั่วไป-2566.pdf197 Kb
Download this file (แบบรายงานตัว_.pdf)แบบรายงานตัว_.pdf65 Kb
Download this file (แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกัน.pdf)แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกัน.pdf64 Kb