เอกสารการประชุมสัมมนาสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อรับการประเมินการประกัน

คุณภาพภายใน ระดับสภาบัน และระดับสาขาวิชา 25 กันยายน 2560

คลิก Download ที่ชื่อไฟล์
FileFile size
Download this file (ตัวชี้วัดความสำเร็จ.doc)ตัวชี้วัดความสำเร็จ.doc2318 Kb
Download this file (ระบบประกันคุณภาพ.pdf)ระบบประกันคุณภาพ.pdf6093 Kb