คลิก Download ที่ชื่อไฟล์
FileFile size
Download this file (1 ปก.doc)1 ปก.doc260 Kb
Download this file (2 คำนำ สารบัญ.doc)2 คำนำ สารบัญ.doc62 Kb
Download this file (3 แบบฟอร์มคอศ1.doc)3 แบบฟอร์มคอศ1.doc849 Kb
Download this file (Bachelor of Technology_m1.pdf)Bachelor of Technology_m1.pdf985 Kb
Download this file (criterion_2559.pdf)criterion_2559.pdf77 Kb
Download this file (presentงานการพัฒนาหสักสูตรปรับปรุง .pdf)presentงานการพัฒนาหสักสูตรปรับปรุง .pdf1521 Kb
Download this file (กระบวนการป.ตรี.xls)กระบวนการป.ตรี.xls368 Kb
Download this file (คอศ. 1.1 ตัวอย่าง(มคอ02).doc)คอศ. 1.1 ตัวอย่าง(มคอ02).doc191 Kb
Download this file (ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร.doc)ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร.doc62 Kb
Download this file (ประวัติและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร_ประจำ.doc)ประวัติและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร_ประจำ.doc43 Kb
Download this file (มคอ.02-ระดับปริญญาตรี1.doc)มคอ.02-ระดับปริญญาตรี1.doc170 Kb
Download this file (ระเบียบการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 2556.pdf)ระเบียบการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 2556.pdf108 Kb
Download this file (รายงานการวิพากษ์หลักสูตร_ปรับปรุงหลักสูตร.doc)รายงานการวิพากษ์หลักสูตร_ปรับปรุงหลักสูตร.doc177 Kb
Download this file (รายงานการวิพากษ์หลักสูตร_ปรับปรุงหลักสูตรแก้.doc)รายงานการวิพากษ์หลักสูตร_ปรับปรุงหลักสูตรแก้.doc189 Kb
Download this file (วิธีการปฏิบัติ1.pdf)วิธีการปฏิบัติ1.pdf544 Kb
Download this file (วิธีคิดหน่วยกิตของหลักสูตร.pdf)วิธีคิดหน่วยกิตของหลักสูตร.pdf22 Kb
Download this file (หนังสือนำส่ง.pdf)หนังสือนำส่ง.pdf266 Kb
Download this file (เกณฑ์การตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบที่ 1 รายละเอียดของหลักสูตร.doc)เกณฑ์การตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบที่ 1 รายละเอียดของหลักสูตร.doc211 Kb
Download this file (เอกสารสรุปการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตารางเปียบเทียบ.doc)เอกสารสรุปการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตารางเปียบเทียบ.doc76 Kb
Download this file (แนวทางในการสรุปผลการประเมินผลหลักสูตร.doc)แนวทางในการสรุปผลการประเมินผลหลักสูตร.doc167 Kb
Download this file (แบบสอบถามในการประเมินผลหลักสูตร.doc)แบบสอบถามในการประเมินผลหลักสูตร.doc118 Kb