แจ้งการซื้อ/เช่าชุดราชปะแตนและชุดครุย
ติดต่อได้ที่ร้านนำเทเลอร์ ตำบล ศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ โทร.053 212 464

**ผู้ชาย**

- ค่าตัดชุดครุย + เข็ม = 1,000 บาท
- เช่าชุดราชปะแตน + เครื่องหมาย = 700 บาท + ค่าประกันชุดราชปะแตน = 1,500 บาท
- ตัดชุดราชปะแตน + รวมเครื่องหมาย = 3,800 บาท
- ตัดชุดราชปะแตน + ไม่รวมเครื่องหมาย = 3,500 บาท 


**ผู้หญิง** 

- ค่าตัดชุดครุย + เข็ม 1,000 บาท (ใส่ชุดนักศึกษาเดิมสวมชุดครุยทับ สีกระโปรงอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากมีกำหนดจากส่วนกลางจะแจ้งให้ทราบโดยด่วนค่ะ)

** ชุดครุย ตัดอย่างเดียวไม่มีให้เช่า **

เริ่มติดต่อหรือเช่าตัดชุดได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงเดือนสิ้นพฤษภาคมเท่านั้นค่ะ 
(ทางร้านแนะนำให้เร่งเข้าติดต่อโดยด่วนเพื่อทางร้านจะได้ตัดชุดให้นักศึกษาได้ทันกำหนดการซ้อมรับกับทางสถาบันในเดือนกรกฎาคม 2562 ค่ะ)