การเผยแพร่ผลงานวิจัย


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 นางสาวกันยา นันต๊ะกาศ มลธิชา กันแก้ว 5
2 นางพิมพ์ประไพ สุกใส มลธิชา กันแก้ว 5
3 นายนรินทร์ ศรีธิการ มลธิชา กันแก้ว 4
4 นายบุญล้ำ ศักดิ์ภัทรนนท์ มลธิชา กันแก้ว 3
5 นายศราวุฒิ นามวงษ์ มลธิชา กันแก้ว 4
6 ดร.ดารณี เกียรติสกุล มลธิชา กันแก้ว 5
7 นางสุธา ทองขาว มลธิชา กันแก้ว 6
8 นายนิมิต รัศมี มลธิชา กันแก้ว 7

            NEC ภาคเหนือ