ข่าวประชาสัมพันธ์ จากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1

กิจกรรม ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1


ศูนย์วิจัยเเละพัฒนาอาชีวศึกษา

                  กสศ.


ปฏิทินงานทะเบียน ปีการศึกษา 2567

            NEC ภาคเหนือ