ติดต่อสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1

ติดต่อ
ที่อยู่:
ชั้นสาม อาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ถ.หัสดิเสวี ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
อีเมล: จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้
โทรศัพท์: 0 5321 6663
แฟกซ์: 0 5321 6664
http://www.iven1.ac.th
E-Mail