คลิก Download ที่ชื่อไฟล์
FileFile size
Download this file (รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง.pdf)รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง.pdf85 Kb
Download this file (รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่.pdf)รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่.pdf226 Kb
Download this file (รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาดิจิตอลกราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่)รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาดิจิตอลกราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่95 Kb
Download this file (รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง.)รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง.50 Kb
Download this file (รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชวิทยาลัยเกษตร.pdf)รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชวิทยาลัยเกษตร.pdf87 Kb
Download this file (รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์วิทยาลัยเกษตร  .pdf)รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์วิทยาลัยเกษตร .pdf231 Kb
Download this file (รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่.)รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่.82 Kb
Download this file (รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่)รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่93 Kb
Download this file (รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคลำพ)รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคลำพ88 Kb
Download this file (รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคลำปาง.pdf)รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคลำปาง.pdf50 Kb