ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ด้านบริหารงานบุคคล)

      ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป

(ด้านบริหารงานบุคคล) โดยเปิดรับสมัครตั่งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 - 17 มกราคม 2561 นั้น คณะกรรมการรับสมัครได้ดำเนินการตรวจสอบ

ประกาศรับสมัคร   พบว่ามีข้อผิดพลาดในส่วนคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง   จึงขอยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลดพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน

ราชการทั่วไปตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ด้านบริหารงานบุคคล)

คลิก Download ที่ชื่อไฟล์
FileFile size
Download this file (ประกาศยกเลิกการรับสมัครสอบ.pdf)ประกาศยกเลิกการรับสมัครสอบ.pdf6029 Kb