สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีข้างต้นมารายงานตัวและปฏิบัติหน้าที่

ในวันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 08.00 น.

ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1