สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ขอประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง
ซึ่งเป็นหลักสูตรที่รับรองโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประกอบการในสถานประกอบการ เพื่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙

สามารถสมัครผ่านลิงค์ หรือสแกนผ่าน QR code ได้เลย

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNv2xhkfjkdYePKH0NX9G_4XaIEZ6hLFcpGYZFtV0UgyH7Kw/viewform


คลิก Download ที่ชื่อไฟล์
FileFile size
Download this file (ประกาศสมัครเรียนนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150.pdf)ประกาศสมัครเรียนนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150.pdf473 Kb